Μπαντάνα

Κωδικός: 
MC

Μπαντάνα πολλαπλης χρήσης

Με δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου

Minimum TEM100